Osteopathie

Het doel van de osteopaat is om de belangrijkste lichamelijke stoornissen te herkennen, de oorzaak ervan te lokaliseren en nadien te corrigeren.

Afspraak Osteopathie

Osteopathie

Osteopathie gaat het menselijk lichaam via een holistische manier benaderen, wat op lange termijn grote voordelen met zich meebrengt. Vaak is de oorzaak van de pijn of klacht niet gelokaliseerd waar de klacht zich bevindt. Een onevenwicht of slecht functioneren van het ene systeem, zoals bv. de gewrichten, kan een klacht veroorzaken in het andere systeem, zoals bv. de spieren. Zo bestaat er een anatomische en fysiologische (bouw- & werkings-)- relatie tussen de verschillende lichaamsstructuren zoals de huid, bindweefsel, skelet, spieren, bloedvaten, organen, neurologisch, lymfatisch en hormonaal systeem. Elk verlies van mobiliteit van een van die systemen kan een disbalans van de gezondheid en de biomechanica van het lichaam veroorzaken.

Bij een eerste consult wordt de nodige tijd uitgetrokken om u te ondervragen omtrent uw klacht en uw medisch verleden, om uw lichaam te onderzoeken op bewegelijkheid en lichaamshouding en om de klacht te testen. Het is zinvol de resultaten van voorgaande medische of paramedische onderzoeken mee te brengen. Op die manier krijgt de osteopaat een beeld betreffende de lokale en/of algemene problematiek in het lichaam.

Tijdens de osteopatische behandeling worden de gevonden bewegingsbeperkingen vrijgemaakt door middel van manipulaties, spiertechnieken, cranio-sacrale en viscerale technieken en mobilisaties. De osteopatische technieken verschillen van aard en intensiteit naargelang het weefsel dat behandeld wordt. De rol van de osteopaat zal dus zijn om de geblokkeerde bewegingsfunctie van een bepaalde structuur te herstellen, waardoor deze structuur terug optimaal kan functioneren. Indien aangewezen worden specifieke richtlijnen meegegeven aan de patiënt om in de toekomst klachten te voorkomen; zoals rust, houdings-, trainings, of voedingsadvies.

Osteopathie werkt zowel preventief als curatief voor veel fysische en biomechanische problemen. Daarnaast werkt het ook zeer goed bij problemen op neurologisch, functioneel en psychologisch niveau. Zowel volwassenen, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen als atleten hebben baat bij deze behandeling.

Als osteopaat richt je je vooral op functionele problemen in het menselijk lichaam. De meer structurele problemen worden eerder behandeld door kinesitherapie, dokters of specialisten.

Osteopathie kan bij volgende klachten helpen:

 • Klachten betreffende het bewegingsapparaat: nek- en rugpijn (acute rugblokkades, hernia, ischialgie), voet-, knie-, heup- of schouderpijn, verminderde pols- of vingerbeweeglijkheid, algemene artroseklachten, reuma,…
 • Verteringsproblemen: obstipatie, oprispingen, hemorroïden, buikpijn
 • Ademwegen: inspanningsastma, chronische sinusitis, kortademigheid
 • Klachten van het kaakgewricht, whiplash
 • Hoofdpijn, migraine, duizeligheid
 • Huiduitslag
 • Doorbloedingsstoornissen, spierkrampen
 • Uitstraling of tintelingen in de ledematen
 • Klachten in rug en bekkenregio tijdens de zwangerschap
 • Chronische blaasontstekingen, incontinentieproblematiek

Specifieke behandeling voor baby’s en kinderen

 • Reflux, verstopping, diarree, buikkrampjes
 • Schedelassymetrieën, voorkeurshouding
 • Chronische middenoorontsekingen, huilbaby’s
 • Ontwikkelingsstoornissen, motorische achterstand, hyperactiviteit
 • Huiduitslag

Specifieke behandeling voor sporters

 • Preventief opzoeken van blokkaden en bewegingsstoornissen in het volledige bewegingsapparaat, met als doel het lichaam optimaal te laten functioneren waardoor de kans op letsels sterk gereduceerd wordt
 • Gewrichtsklachten zoals schouder-, rug-, knie- en heuppijn
 • Liespijn
 • Chronische peesontstekingen, verrekkingen en spierscheuren
 • Trainingsadvies om de prestaties te verbeteren.

Verschil kinesitherapie en osteopathie

Het grootste verschil zit hem in het feit dat osteopaten als meer holistische therapeuten worden aanzien. De kinesitherapeuten houden zich vooral bezig met de revalidatie en de lokale behandeling van de patiënt. Osteopaten gaan de patiënt meer in zijn totaliteit benaderen, hierbij rekening houdend met de onderliggende relatie van de klacht met het zenuwstelsel, het spierstelsel, het viscerale stelsel en het psychologische aspect.

Kinesitherapie zal dus meer geschikt zijn bij revalidatie en lokale pijnklachten. Osteopathie daarentegen zal meer toegepast worden bij meer algemene problematieken, als de klacht als een deel van een groter geheel bekijken of bij chronische problematieken.

arrow_upward